Hei, olen keraamikko (TaM) Katja Kotikoski. Taide, muotoilu ja käsillä tekeminen ovat tapani olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja käsitellä ajankohtaisia asioita, joille annan muodon keramiikan avulla. Haluan luoda ajattomia esineitä, jotka tuovat iloa arkeen.

Työskentelyäni ohjaavat ennen kaikkea kiinnostus materiaaliin ja muotoon. Myös värit ja erilaiset pintatekstuurit kiehtovat minua, joka näkyy töissäni erilaisten värjättyjen savien ja lasitteiden muodossa.

Töilleni on tunnusomaista visuaalinen minimalismi ja keskittyminen yksityiskohtiin. Ne valmistuvat yksittäisinä kappaleina tai pienissä erissä eri tekniikoita yhdistelemällä. Teen sekä taidetta että käyttöesineitä ja työssäni yhdistyvät luontevasti taide, muotoilu ja käsityö.

Oman tuotannon lisäksi teen tilaustöitä sekä järjestän työpajoja. Kauttani voi tilata esineitä keramiikasta eri käyttötarkoituksiin. Käyttämäni materiaalit ovat korkealaatuisia, jonka vuoksi ne soveltuvat vaativiinkin kohteisiin, kuten ulkotiloihin ja ravintolakäyttöön.

Svenska kulturfonden i Finland stödjer mitt arbete 2023. Under arbetsperioden kommer jag främst att koncentrera mig på att planera och förbereda nya verk inför min kommande utställning 2024 i Gumbostrand Konst och Form.

--

Hi, I am ceramicist (MA) Katja Kotikoski. Art, design and making with hands are my way of interacting with the environment and dealing with current issues, which I give shape to with the help of ceramics. I want to create timeless objects that bring joy to everyday life.

My work is guided above all by an interest in material and form. Colors and different surface textures also fascinate me, which can be seen in my work in the form of different colored clays and glazes.

My work is characterized by visual minimalism and focus on details. They are produced as individual pieces or in small batches by combining different techniques. I make both art and practical objects, and my work naturally combines art, design and craft.

In addition to my own production, I do commissioned work and organize workshops. Through me you can order objects made of ceramics for different purposes. The materials I use are of high quality, which is why they are suitable for demanding locations, such as outdoor spaces and restaurant use.

The Swedish Cultural Foundation in Finland supports my work in 2023. During the work period, I will mainly concentrate in planing and prepairing new work for my upcoming exhibition in 2024 at Gumbostrand Konst och Form.

--

AJANKOHTAISTA - NEWS

CV